Az elmúlt évszázadokban az egyénnek és ezáltal a társadalomnak egyre nagyobb lett az igénye a transzparencia és a kontroll gyakorlására az őt érintő ügyekben. Egyszerűen megnőtt az igény arra, hogy megbízhassunk a minket kiszolgáló, és/vagy minket kiszolgáltatottá tévő infrastruktúrában. Ez egy forradalom, egy folyamat, amely az egyén természetes igényeiből fakad és minél nagyobb szabadságban és biztonságban érzi magát az ember, ez a vágy annál erősebbé válik. Ennek az evolúciónak az eredményeképpen alakulnak át a társadalmak, államszervezetek és a gazdaság szereplői is.

Az ügyfél és a szolgáltató viszonyában az elmúlt évtizedek kirívó változásokat hoztak, amelyből a pénzügyi szektor is kivette a részét. Ezen a területen az államok is egyre nagyobb erővel szabályoztak és szabályoznak, mivel a pénzügy megfelelő működése alapjaiban érinti az egyének életkörülményeit, mind megtakarítási, mind pénzforgalmi szempontból. Ezen felül felismerték, hogy ez a szektor drasztikus hatásokat gyakorol a gazdaság teljesítményére is. Ezáltal stratégiai fontosságúvá vált a szektor stabilitása és a résztvevő szolgáltatók prudens működése. A szabályozók jogi eszközöket teremtettek a célok eléréséhez, amelyek jó kereteket adtak, de önmagukban nem tudtak garanciát adni a szabályok betartására. Sajnos a történelmünk tele van kisebb-nagyobb visszaélésekkel, és rendszerszintű összeroppanásokkal egyaránt. A szükséges garanciát ezeknek elkerülésére – amelyet mind az egyének mind a szabályozók akarnak – csak a technológia képes szolgáltatni. Az eddig használt technológiák viszont még nem voltak alkalmasak ennek az űrnek a betöltésére. Ma a pénzügyi rendszer olyan technológiákon alapszik, amelyekben a visszaélések megakadályozását különböző rendszergazdákra vonatkozó szabályzatok és időablakok próbálják biztosítani, több-kevesebb sikerrel. Viszont az elmúlt évtizedben megjelent egy olyan technológia, amelyet, ha megfelelően alkalmazunk, megoldást nyújthat a problémára. Ez a technológia nem más, mint a blockchain. A blockchain garantálja a szabályrendszer szerinti működést, a transzparenciát és a korrumpálhatatlanságot. A blockchainben meg lehet határozni, hogy egy bankszámlához milyen szabályok mentén lehet hozzáférni és milyen szabályok mentén lehet pénzt mozgatni rajta. Így a rendszer csak a szabályok teljesülése esetén működik és mozgatja a szóban forgó pénzt. További előnye, hogy amennyiben még a szabályrendszert is blockchainben tároljuk, akkor még a szabályokat sem lehet megváltoztatni megfelelő jogosultság nélkül. Szóval a blockchain segítségével be tud zárulni az a bizonyos technológiai kör, és mind jogi mind technológiai garanciával együttesen lehet szavatolni az felhasználó és szolgáltató közti tisztességes viszonyt.

Az arany évezredek óta jelentős szerepet tölt be az emberiség történetében, és a mai digitális korban is láthatóan megőrizte szerepét, mint a világ egyik leglikvidebb, azaz legnagyobb forgalmú eszköze a maga napi 145 milliárd USD forgalmával (bővebben lásd itt). Az arany iránti kereslet nagyon sokrétű, a jegybankoktól és pénzpiacoktól az ékszereken keresztül az ipari felhasználásig számos helyen megjelenik. Továbbá nagyon jól vizsgázott mind a 2008 utáni gazdasági válságban, mind a 2020-as COVID-19 alatti jelentős tőzsdei mozgások alkalmával. Emellett elmondható, hogy középtávon jó értéktartó, tehát inflációs hatások ellensúlyozására is alkalmas.

A BlockBennek mindig küldetése volt, hogy a modern technológia segítségével juttasson stabil eszközöket felhasználók tömegeihez, és hogy a tradicionális bankszektor és a kriptós világ között hidat alkosson.

Ezen gondolatok mentén jött létre a BlockNoteX (BNOX), amely a már létező BlockNote (BNO) Ethereum blockchainre épült verziója. 100 BNOX 1 gramm 0.9999 tisztaságú befektetési aranyat testesít meg, amelyet LBMA tagszervezet aranykereskedőn keresztül Svájcban őriz a BlockBen Financial Services OÜ, aki maga is rendelkezik aranykereskedői engedéllyel. Az aranyletét rendszeresen auditált, ugyan úgy, mint a BNO esetében. A BNO a BlockBen saját blockchain platformján futó virtuális eszköz, míg a BNOX az Ethereumon található, viszont egyedülálló keretrendszerben. A BNOX megalkotásával olyan feltételeket szerettünk volna létrehozni, amely többletvédelmet adnak az ügyfeleknek a jelenlegi megoldásokhoz és eszközökhöz képest. Ennek a megoldásnak a része egy úgynevezett whitelisting rendszer, ami annyit tesz, hogy csak előre azonosított ügyfelek tudnak hozzáférni a BNOX-hez, csak ők tudják fogadni a pénztárcájukba és adott mennyiséget átutalni másoknak. Így megvan a lehetőségünk arra, hogy amennyiben visszaélés történik, a résztvevőket azonosítsuk és lehetőség szerint „blacklistingeléssel”, azaz a whitelistingből való kizárással vagyonelemet is mentsünk. Ezzel a koncepcióval kellően biztonságos környezetet teremtünk a publikus kriptók világában azok számára, akik bizalmatlanok és veszélyesnek gondolják azt. Ezáltal képesek vagyunk betölteni a híd szerepét, és rajtunk keresztül betekintést kaphatnak azok is, akik eddig ezen a világon kívül rekedtek. Természetesen ez a keretrendszer maradéktalanul megfelel a felénk támasztott szabályozói elvárásoknak is.

A másik oldalon pedig a kriptós világ nyer egy olyan eszközt, amely stabil alapokon működik és Euró kapuval is rendelkezik. A BNOX már elérhető a P2P és a CoinTiger tőzsdéken és ez a lista a jövőben még számos oldallal bővülni fog.